Sajtóközlemény

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG: A GlobálClean 2005 Kft. 2017. augusztusában közös fejlesztési projektet indított, melyhez a KFI_16-1-2017-0257 azonosítószámú pályázat keretében 65,9%-os mértékű vissza nem terítendő támogatást nyert el 189,02 millió Ft összegben. Az összességében 286,85 millió forint összköltségvetésű, komplex kutatás-fejlesztési projekt célja olyan diagnosztikai rendszer és orvosi műszer prototípus kifejlesztése, amely lehetővé teszi az APNOE gyanús betegek hatékony és gyors ambuláns diagnosztizálását.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKT SZAKMAI HÁTTERE: Az alvás alatti légzészavarok a populáció 3-5%-át érintik, gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Magyarországon kb. 300-400 ezerre becsülhető az alvási problémában szenvedők száma, akiknek könnyen megvalósítható, megbízható vizsgálatokra lenne szüksége. A fejlesztési projekt kardiovaszkuláris területen végzett hazai kutatási, fejlesztési eredményeket használ fel egy új generációs ambuláns alvászavar diagnosztizáló rendszer kialakítására. A kifejlesztendő rendszer több alapvetően fontos élettani paramétert rögzít (az EKG jelet, légzésgörbét, az oxigén szaturációt (SaO2) a periférián és a pulzus késleltetési időt), mely paraméterek alapján nagy megbízhatósággal megállapítható, hogy fennáll-e légzésszünet okozta alvási probléma a vizsgált páciensnél, illetve, hogy milyen hosszan, és mikor volt légzésszünet az alvás folyamán, és az obstruktív vagy centrális eredetű volt-e. A kiértékelő program a mérési adatokból egyéb élettani paramétereket számít (szívciklusonként relatív vérnyomás, az autonóm idegrendszer hatása a kardiovaszkuláris rendszerre, izomaktivitás alvás közben, REM fázisok meghatározása), ami pontosabb diagnózist tesz lehetővé, így a készülék segítségével hatékonyabban és költségtakarékosabban lehet az alvási APNOE fennállását detektálni.

További információ kérhető: info@globalclean2005.hu